Mėnesis: kovo 2017

Užsičiaupsiu

Karvė sako mū.

Katė sako miau.

Šuo sako au au.

Arklys sako ygaga.

Prezidentas sako „šikau ir tapšnojau“

(daugiau…)

Vyriškai

Man penkeri metai ir močiutė vadina mane ir mano brolį vyrais. Šiandien mes turguje. Laukiame eilėje, mėsos paviljone. Viena pensininkė man sako „Koks gražus berniukas!“ Aš jai atrėžiu, kad esu vyras. Ji neigia tai, sako, kad aš – berniukas. Tai pasikartoja kelis kartus, o tada močiutė pasilenkia prie manęs ir į ausį sukužda „Pasakyk, kad ji eitų nachui.“ Mano močiutės būdui tai gan įprasta. Padarau tai, ką ji sako. Pasiunčiau pensininkę. Įrodžiau vyriškumą, nes ji tik žiopčiojo ir negalėjo manęs nuneigti.

(daugiau…)

užtemimas

Kai kurios psichiatrinės ligoninės Lietuvoje atrodo tarsi kažkas, ką išvykdama užmiršo su savimi pasiimti Sovietų Sąjunga.

Rytais medžiai lipa į kalvą. Vakarais jie leidžiasi žemyn tartum jau viskuo atsigrožėję. Tokią jų kelionę sukuria saulės šviesa ir šešėliai. Psichiatrai sakė, kad mano sąmonėje yra daug šešėlių. Bet čia aš esu saugus, mane globoja trejybė – Risperidonas, Haloperidolis ir šventasis Zoloftas.

(daugiau…)